Pieteikuma anketa
Personas dati
Izglītība
Sociālā kategorija
Darbības joma / nozare
Valodu prasmes
Noderīgas prasmes
Kā Jūs plānojat piedalīties biedrības darbībā
*Nosūtot šo pieteikumu, es apliecinu, ka esmu iepazinies ar biedrības statūtiem un apņemot tos pildīt. Es piekrītu biedrības mērķiem un vērtībām. Ar savu darbību sekmējot biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, rīkošos atklāti, godīgi un atbildīgi.
Es apņemos ievērot Valdes apstiprināto Ētikas kodeksu.
Es piekrītu, ka mani dati, saskaņā ar „Biedrības un nodibinājuma likuma”28.panta 2.daļu, tiks ierakstīti biedrības biedru sarakstā.